برخی از پروژه های معاری طراحی و اجرا شده

project 1
ویلای کوهسار-طرح و ساخت و محوطه سازی
project 1
بازسازی و دکوراسیون داخلی مسکونی-سعادت آباد
project 1
بازسازی و مبلمان اداری- شرکت گلزار
project 1
مدیریت کارگاه بازسازی اداری شرکت آلمانی -سهروردی
project 1
طرح و ساخت ساختمان اداری-پونک
project 1
بازسازی حوزه وزارتی وزارت ارشاد-دوره وزارت آقای علی جنتی
project 1
طراحی و ساخت آمفی تئاتر ساختمان دادگستری یاسوج
project 1
طراحی و ساخت ساختمان مسکونی-میدان هروی